Webbinarium om ungdomsråd för unga omsorgsgivare

Bild på ungdomar som pratar med varandra.

Foto: Symbolbilder

Den 16 november anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Borås Stads anhörigstöd ett webbinarium där de medverkande kommer att presentera ett sätt att arbeta förebyggande med unga omsorgsgivare.

I Borås finns konceptet Unga kommunutvecklare, som syftar till att öka ungas inflytande och låta dem arbeta med olika utvecklingsfrågor. Sommaren 2022 hade anhörigstödet i Borås fyra unga kommunutvecklare. Deras uppdrag var att ta reda på vad unga anhöriga i Borås vet om det stöd som finns och vilket stöd de skulle önska. En del av uppdraget var att ge sin syn på hur ett ”ungdomsråd” skulle kunna utformas. Resultatet blev Rådslaget. Rådslaget är en grupp ungdomar som har erfarenheter av att vara anhöriga. Gruppens uppgift är att vara ett bollplank och hjälpa till att tänka kring hur anhörigstödet i Borås bäst kan stötta barn och unga. Under webbinariet den 16 november får du veta mer om detta.

Nka kommer under webbinariet presentera det nystartade arbetet med ett nationellt ungdomsråd för unga omsorgsgivare och barn som anhöriga. Syftet är att ungdomar ska få möjlighet att påverka vardagen för både sig själva och andra, för att i förlängningen främja psykisk hälsa och välbefinnande hos barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Representanter från ungdomsrådet kommer att berätta om varför de är med i arbetet och vad det innebär för dem.

Webbinariet avslutas med reflektioner från Sandra Rogne. När Sandra Rogne var elva år började hennes pappa förändras. Redan i 40-årsåldern utvecklade han frontallappsdemens, men ingen förstod att hans personlighetsförändringar var kopplade till sjukdomen förrän tio år senare.

Medverkande: 

Borås Stad
• Representanter från anhörigstödet
• Borås Stads samordnare för Unga kommunutvecklare
• Unga kommunutvecklare 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
• Johanna Häggberg, möjliggörare/praktiker inom området barn som anhöriga
• Unga omsorgsgivare från det Nationella ungdomsrådet

• Sandra Rogne som har egen erfarenhet av att vara ung omsorgsgivare

Webbinariet vänder sig till alla intresserade. Du som deltar kommer ha möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Datum: 16 november
Tid: Kl. 15.00-16.30
Plats: Digitalt via Zoom

Anmäl dig här!

Nka:s webbinarier är kostnadsfria och sker digitalt via Zoom.

För mer information:

Foto på Johanna Häggberg
Johanna Häggberg

Möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga

Johanna Häggberg har en Filosofie Magisterexamen i Folkhälsovetenskap. Hon har bland annat arbetat som folkhälsostrateg i kommuner och den senaste arbetsplatsen var Svenska Röda Korset där hon arbetade som verksamhetsutvecklare inom anhörigstöd. Idag arbetar Johanna som möjliggörare/praktiker vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga.

Senast uppdaterad 2022-10-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson