Anhörig till någon på flykt

Flera människor står vid en lastbil där man delar ut påsar med kläder.

Foto: Pexels

Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade omvärldsläget väcker oro hos många. Kanske inte minst hos anhöriga som har närstående som befinner sig i Ukraina eller som är på flykt.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) samlar här länkar, material och information som berör att vara anhörig till någon i Ukraina eller som är på flykt. Informationen kan vara användbar även för personal som kommer i kontakt med anhöriga, barn eller personer som nyligen har kommit till Sverige.

Här finns bland annat länkar till webbsidor med mer information och råd om var du kan vända dig om du vill prata med någon. Du hittar också särskild information som vänder sig till barn samt tips och råd till vuxna om hur man kan prata med barn om den rådande situationen.

Du kan även läsa artiklar som handlar om hur organisationer och myndigheter arbetar för att hjälpa och ge stöd till personer som har kommit till Sverige. Artiklarna belyser också hur man stödjer anhöriga som har närstående som befinner sig i Ukraina eller som är på flykt.

Senast uppdaterad 2022-03-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson