Projekt blev startskott för intern diskussion om vem som är anhörig

Två tjejer sitter och håller om varandra.

Foto: Unsplash

”Anhörigskap” är ett begrepp som man inte riktigt kan placera eller vet hur man ska förhålla sig till. Det visar en undersökning bland medlemmar i brukarorganisationen Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH.

Undersökningen har utförts inom ramen för RSMH:s anhörigprojekt – som avslutades vid en konferens i början av december. Konferensen ägde rum i Stockholm, men kunde även följas digitalt.

Avsikten med Anhörigprojektet har varit att undersöka behovet av stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa, och också ge anhöriga möjlighet till utbildning och erfarenhetsutbyte. Arbetet har genomförts i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Arbetarnas bildningsförbund (ABF).

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad 2023-01-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson