Minoriteter, likvärdighet och intersektionalitet

Det finns fem erkända nationella minoriteter i Sverige. Alla som talar finska, jiddisch, samiska, meänkieli och romani chib har rätt att få information på sitt språk. (Socialstyrelsen, 2022).

Likvärdighet

Likvärdig vård och omsorg betyder att utbudet av insatser är utformade efter dem som
verksamheterna är till för. Alla har rätt att bli behandlade utifrån sin unika personlighet och situation, sina behov och förutsättningar. Oavsett vem det gäller är det viktigt med öppenhet och ett vänligt bemötande. Det är betydelsefullt att ha kunskap om hur anhöriga drabbas när närstående inte mår bra. Utifrån ett interkulturellt perspektiv behövs kompetens kring hur migrationserfarenheter och minoritetstillhörighet påverkar människor.

Intersektionalitet

Alla familjer ser olika ut. Oavsett om vi har utländsk bakgrund eller tillhör en minoritet så påverkas vi också av faktorer som kön, sexualitet, hudfärg, funktionsvariationer, livserfarenheter, levnadsvillkor, religion, utbildning, ekonomi med mera. Intersektionalitet har med maktordning att göra. Något som ger dig status på ett ställe behöver inte göra det på ett annat (Jämställdhetsmyndigheten, 2022).

Läs om Jon Petter Stoors forskning om kopplingen mellan språk, identitet och psykisk hälsa hos minoritetsfolk här

Senast uppdaterad 2022-08-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson