Minoriteter

Utbildning ska skapa förutsättningar för att alla som arbetar inom kommuner, regioner och myndigheter ska få bättre kunskap om Sveriges minoriteters rättigheter.

Sveriges fem nationella minoriteter omfattas av en särskild lagstiftning. Den handlar om rätten till hälsa och till att språk och kultur värnas. Inom hälso- och sjukvården och omsorgen har alla som talar finska, jiddisch, samiska, meänkieli och romani chib rätt att få information på sina språk. 

Inom minoritetsgrupperna finns det en utbredd rädsla för hat och hot, utanförskap och en oro för att identiteten ska påverkas när minoritetsspråk används i allt mindre utsträckning. Forskningsresultat pekar på hur viktig kulturell förankring, egenmakt och språk är för måendet hos unga samer. När det gäller äldre personer har kommunikation och kultur stor betydelse för om människor ska känna sig trygga med att utnyttja de kommunala omsorgstjänsterna. 

Utbildning om minoriteter

Enligt Socialstyrelsens kartläggning saknas kunskap om de nationella minoriteterna i många av Sveriges kommuner och regioner. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har därför tagit fram en utbildning som ska säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Utbildningen lanserades 2022 och finns på webbplatsen minoritetsutbildning.se 

 

Läs om Jon Petter Stoors forskning om kopplingen mellan språk, identitet och psykisk hälsa hos minoritetsfolk här

Senast uppdaterad 2022-08-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson