KomBo i LSS – ny resurs för att skapa kommunikativ miljö

KomBo- Kommunikationsstöd till personer med kommunikativa svårigheter i boende och daglig verksamhet.

I arvsfondsprojektet KomBo är syftet att säkerställa att personer som har insats enligt LSS får sina kommunikativa rättigheter tillgodosedda. Under seminariet visas hur KomBo utbildningen lagts upp och om hur arbetet med att ta fram digitala resurser har genomförts.

 

Läs mer om projektet KomBo på Västra Götalandsregionens webbplats

Senast uppdaterad 2023-08-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson