Goda exempel på samverkan ska utveckla stödet till anhöriga

Foton på deltagarna i webbinariet.

På webbinariet medverkade personer från olika delar av Sverige för att dela med sig av goda exempel på samverkan.

Sju goda exempel på samverkan i anhörigfrågor presenterades vid det webbinarium som Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjöd in till i mitten av mars. Under webbinariet deltog representanter från idéburen verksamhet, kommuner, regioner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med flera.

Webbinariet arrangerades inom ramen för SKR:s projekt ”Kraftsamling psykisk hälsa”. Här finns olika delarenor varav en – Utökat anhörigstöd – leds och samordnas av personal vid Nka.

– Temat för arbetet inom denna delarena är under våren 2023 just samverkan, och webbinariet arrangerades för att inspirera och lyfta goda exempel, förklarar Ingrid Lindholm, möjliggörare och praktiker inom området anhöriga och psykisk ohälsa vid Nka.

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad 2023-04-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson