Om någon du känner har en depression

"Om någon du känner har en depression" – med underrubriken "En bok för anhöriga, vänner och drabbade" – är skriven av läkaren Christina Gustavson, med lång erfarenhet av arbete med människor med psykisk ohälsa.

Boken vänder sig både till den som är eller har varit deprimerad och till anhöriga, vänner och arbetskamrater. I boken ges en bild av hur en depression yttrar sig. Boken visar också hur man som medmänniska hjälper den som drabbats, hur man kan förebygga depressioner och återfall samt hur man kan mildra förloppet.

Christina Gustavson är specialist inom allmänmedicin, allmän psykiatri samt rättspsykiatri. Hon är även medicine doktor och forskare.

Mer information

Boken finns både i tryckt version och som ljudbok (Joelsgården förlag).

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson