Filmade föreläsningar

I höger meny kan du ta del av inspelningar av föreläsningar från konferenser och mötesdagar.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson