Arbetar du inom habilitering och vill vara med i ett nationellt nätverk?

Välkommen till ett digitalt möte i NAFFN – Nka och regionernas habiliteringar i nätverk för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning. Här får du tillsammans med Nka och kollegor från hela landet möjlighet att dela erfarenheter och få ny kunskap. 

Nästa digitala träff sker torsdagen den 10 februari, kl. 14.30-16.00. 
Anmäl dig senast tisdagen den 8 februari till Mona Pihl, mona.pihl@anhoriga.se, eller Maria Blad, maria.blad@anhoriga.se.

Läs mer

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Bör man vaccinera barn med flerfunktionsnedsättning mot influensa?

Läs svaret