Hur bibehålla samverkan vid övergång från barn till vuxenlivet?

Hur bibehålla samverkan vid övergång från barn till vuxenlivet? Berth Danermark är professor i sociologi vid institutet för handikappvetenskap, Örebro universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Ladda ner powerpointpresentation

Senast uppdaterad 2016-06-30 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson