The Family Model, ett sätt att kartlägga behoven av stöd i familjer med psykisk ohälsa

Vid Akershus universitetssykehus används sedan flera år med goda erfarenheter den så kallade Familiemodellen, The Family Model. I ett samtal med patienter inom psykiatrin kartläggs familjens behov inom sex dimensioner. Det man gemensamt kommer fram till används som grund för planering av insatser – både vad gäller föräldraskap och för patientens barn. I en masterutbildning har personal inom psykiatrin utbildats i metoden, som också utvärderas. Bente Weimand presenterar modellen och arbetet med den.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

I Sverige startar nu ett par piloter i att pröva The Family Model vid ett antal enheter inom psykiatrin. Gisela Priebe presenterar kort planerna med en av piloterna.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-03 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS