Anhörigriksdagen 2021

Den 9-10 november hölls 2021 års upplaga av Anhörigriksdagen. Konferensen anordnades av Anhörigas riksförbund och var precis som föregående år helt digital. Temat denna gång var "Anhörig i tiden".

De två konferensdagarna var fyllda med föredrag där föreläsarna delade med sig av kunskap, erfarenheter, projekt och forskning. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) medverkade med flera presentationer.

Bland annat föreläste Elizabeth Hanson, FoU-ledare på Nka, under rubriken "Anhörigskap i tiden och över tid" där hon presenterade en modell över faktorer som påverkar hur anhörigskapet upplevs och utvecklas över tid. Lennart Magnusson, verksamhetschef på Nka, och Miriam Svensson, praktiker/möjliggörare på Nka, berättade om ME-WE-projektet och ME-WE-modellen, som är en förebyggande psykosocial och psykoedukativ insats för unga omsorgsgivare.

Utöver detta höll Nka också presentationer om Blandade lärande nätverk, covid-19-pandemins konsekvenser för anhöriga, vårdmodellen RACT och nätverket SNAPH. 

Se Nka:s webbinarier under Anhörigriksdagen i efterhand:

Anhörigskap i tiden och över tid
Elizabeth Hanson

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

ME-WE-modellen – stöd till unga omsorgsgivare
Lennart Magnusson och Miriam Svensson 

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Blandat Lärande Nätverk – en metod för utveckling av anhörigstöd
Mats Ewertzon och Ingrid Lindholm

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

SNAPH – ett konkret exempel på lokal samverkan för anhöriga
Ingrid Lindholm och Mikael Nylander

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Anhöriga i covid-19-pandemitiden
Lennart Magnusson

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Barn som anhöriga – med covid-19-pandemin i tiden
Pauline Johansson

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Är resursgrupp en metod för ökad samverkan med anhöriga till personer med psykossjukdom?
Mats Ewertzon och Nils Sjöström

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-12-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson