Stort intresse för konferens om stöd till efterlevande vid suicid

Närmare tusen personer deltog i det seminarium som Folkhälsomyndigheten bjöd in till i samband med internationella suicidpreventiva dagen som infaller i september varje år. I år låg fokus på stöd till efterlevande efter suicid.

Seminariet ägde rum på plats i Stockholm, men majoriteten av åhörarna deltog digitalt. Bakgrunden till årets fokus är att ett självmord drabbar många människor kring den som avlidit.

Förutom den närmaste familjen påverkas även vänner, bekanta, släktingar och kollegor starkt. Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver att omkring fem till tio personer är närmast drabbade när någon avlider genom suicid.

För vissa förändras livet i grunden. Forskning visar att den som förlorar en närstående i suicid har ökad risk att själv drabbas av psykisk ohälsa. Det finns också en ökad suicidrisk.

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad 2022-09-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson