Inledning

Mona Pihl från Nka och Lars Österberg från Infoteket inleder webbkonferensen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.