Anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Bild på en man och en hund som går på en åker i solnedgången.

Foto: Pixabay

På denna sida samlar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) material som kan vara användbart för dig som möter anhöriga i ditt arbete eller som själv är anhörig till någon med psykisk ohälsa. 

Här hittar du bland annat avhandlingar, länkar till andra webbsidor och material som Nka har tagit fram inom området anhöriga och psykisk ohälsa. 

Nordisk utblick: Forskning om anhöriga och psykisk ohälsa

I en serie artiklar intevjuar Nka forskare från våra nordiska grannländer för att belysa forskning som görs kring personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Läs de publicerade artiklarna via länkarna nedan. 

Norska anhöriga saknar stöd, insyn och inflytande

Vårdpersonal behöver särskild kompetens i samtalsteknik

Guide om äldre vuxna och psykisk ohälsa

Två personer står lutade mot ett staket med ryggarna mot kameran.

Välkommen till guiden om äldre vuxna och psykisk (o)hälsa där du har möjlighet att få övergripande kunskap om området äldre vuxna och psykisk ohälsa. Innehållet kan med fördel användas som underlag för samtal vid exempelvis anhörigträffar.

Läs mer om guiden