Konferens om alkoholrelaterade fosterskador väckte stort intresse

Fyra personer står vid ett utställarbord.

FAS-konferensen lockade cirka 60 personer till Ågrenska och ett stort antal digitala deltagare. På bild syns Theresa Millqvist, Katarina Wittgard, Gro CC Lohagen och Jon Skranes. Foto: Privat

Under våren anordnade FAS-föreningen, med stöd från Socialstyrelsen, den första nationella konferensen i Sverige om alkoholrelaterade fosterskador, FAS/FASD och dess konsekvenser.

Under två dagar fick barnläkare, barnpsykologer och andra verksamma inom barnmedicin, barnneuropsykiatri och barnneuropsykologi möjlighet att utöka sina kunskaper om fosterskador på grund av alkoholkonsumtion och vilka konsekvenser det kan få för personer som drabbats och deras närstående.

Konferensen hölls på Ågrenska, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar, utanför Göteborg. Cirka 60 personer deltog på plats och ett stort antal deltagare följde konferensens första dag digitalt.

Läs hela reportaget

Senast uppdaterad 2023-05-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson