Jag vill träffa andra anhöriga i samma situation, vart vänder jag mig?

Du kan ta kontakt med anhörigstödet i din kommun. många kommuner kan erbjuda anhörigstöd i form av anhöriggrupper eller anhörigcirklar där man träffas i mindre grupper och pratar och ger varandra stöd, du kan nå anhörigstödet via kommunens växel eller webbsida.
Finns det en anhörigförening i din kommun? Gå in på Anhörigas riksförbunds webbplats och hitta kontaktuppgifter https://anhorigasriksforbund.se/anhorigforeningar/
Även andra ideella organisationer kan ha anhöriggrupper eller motsvarande, du hittar länkar till olika organisationer här: 

Senast uppdaterad 2024-05-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson