KomBo – presentation av studie

Gunilla Thunberg, legitimerad logoped vid DART, Sahlgrenska universitetssjukhuset, föreläser utifrån rubriken "Kunskap, attityder och användning av kommunikationsstöd bland personal i LSS-verksamhet".

Under föreläsningen presenterar Gunilla Thunberg resultatet av en studie där 72 personer som arbetar i LSS-verksamheter fyllde i ett frågeformulär och självskattningsformulär om AKK. Studien utfördes inom ramen för KomBo-projektet.

 

Senast uppdaterad 2023-02-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson