Trappan

"Trappan" – krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer.

Att uppleva våld och kränkningar är oerhört skrämmande för ett barn, oavsett om det är för egen del eller om det drabbar någon i dess närhet. Det påverkar ofta hela barnets världsbild. 

Barn som upplevt våld i sina familjer har uppmärksammats under de senaste 10-15 åren. Många av de här barnen har varit med om fruktansvärda våldsupplevelser. De har rätt till en egen kontakt för att kunna berätta om sina upplevelser och tankar.

Att arbeta enligt Trappan-modellen innebär att man erbjuder barnet individuella krissamtal i tre steg; kontakt, rekonstruktion och kunskap.

Trappan är en högskoleutbildning på 7,5 hp.

Läs mer

Senast uppdaterad 2022-07-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson