Trappan

Trappan

Typ av prevention: Riskprevention

Målgrupp: Barn som erfarit våld mellan föräldrarna

Syfte: Att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld för att främja psykisk hälsa och motverka en negativ utveckling som till exempel PTSD

Tillvägagångssätt: Individuella krissamtal i tre steg: kontakt, rekonstruktion och kunskap. Före samtalen med det enskilda barnet hålls ett samtal med den förälder som utsatts för våld. Ett arbetsmaterial används för att underlätta för barnet att berätta om våldet. Barnet ombeds också att teckna och måla. Det kan vara 3-8 samtal.

Utbildning: Kurs 7,5högskolepoäng Marie Cederschiölds högskola:

Läs mer 

Referenser

Källström Cater, Å. (2009). Trappan-modellen för samtal med barns om upplevt våld i familjen: en utvärdering för metodutveckling. FoU-rapport 2009/3, Regionförbundet Uppsala län

Senast uppdaterad 2022-07-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson