Tänk om jag är sjuk!

"Tänk om jag är sjuk! Fri från hälsoångest med kognitiv beteendeterapi" är en bok som vänder sig till personer som har en överdriven rädsla för att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom.

Boken är tänkt att fungera som en självhjälpsmanual, men kan även användas av terapeuter som vill lära sig mer om KBT vid hälsoångest. Den kan även läsas av anhöriga och andra intresserade.

"Tänk om jag är sjuk" innehåller fallbeskrivningar, formulär och praktiska övningar. Under tolv veckor får man lära sig:
- vad hälsoångest är och vad den beror på
- ett nytt förhållningssätt till orostankar
- att bättre hantera de situationer som väcker oro och hälsoångest
- att inte låta hälsoångest styra vad man väljer att göra i sitt liv.

Boken är skriven av psykologerna Erik Hedman, Johanna Linde, Peter Leiler, Erik Andersson och Erland Axelsson. Samtliga är verksamma vid Karolinska Institutet, förutom Peter Leiler som arbetar bland annat inom elevhälsan i Östersund.

Mer information

Boken är utgiven av förlaget Natur & Kultur.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson