Digitala samtalsgrupper för anhöriga

Nka anordnar digitala samtalsgrupper (Tidigare kallat Lärande och stödjande nätverk) för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning. Vid träffarna ges det möjlighet att prata om det som är viktigt för dig och samtidigt lyssna på andra.

Deltagarna stöttar varandra och ger varandra kunskap och information. Ni bestämmer själva vilka ämnen som ska diskuteras och Nka bidrar med aktuell forskning och kunskap.

Nedan kan du ta del av korta filmer där två kvinnor berättar om deras erfarenheter av att ha varit med i Nka:s digitala samtalsgrupper.

Läs mer om Nka:s digitala samtalsgrupper

Britt Persson berättar om sin son Gabriel och sin medverkan i Nka:s digitala samtalsgrupper:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Marita Andersson berättar om sitt barnbarn Nino och om sin medverkan i nätverk med andra mor- och farföräldrar:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2022-08-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson