Se webbsändningen från Världscancerdagen i efterhand

Den 4 februari varje år är det Världscancerdagen. I samband med årets Världscancerdag anordnade Nätverket mot cancer en webbsändning för att uppmärksamma cancerdrabbades och anhörigas situation och aktuella frågor inom cancerområdet.

Under webbsändningen diskuterades ämnen som: Tidig upptäckt, precisionshälsa, cancerrehabiltitering, anhörigperspektivet och Sveriges ordförandeskap i EU.

Under dagen medverkade flera gäster. Från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) var verksamhetschef Lennart Magnusson med för att lyfta anhörigperspektivet. 

Hela webbsändningen går att se i efterhand på Nätverket mot cancers webbplats

Senast uppdaterad 2023-02-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson