Doktorand sökes till projekt om äldre, anhöriga och vårdpersonal

Äldre händer och blommor

Nka söker doktorand till projektet WELL AGE, vars syfte är att förbättra verktyg och metoder för ett stärkt stöd och goda relationer mellan äldre med behov av vård/omsorg, vårdpersonal och anhöriga.

WELL AGE ska, i samverkan med målgrupperna, utveckla en ny partnerskapsintervention för triaden äldre - vårdpersonal - anhöriga utifrån följande mål:

  1. att förbättra psykisk hälsa och välmående för varje aktör i triaden
  2. att förbättra person/familjecentrerad vård, integrerad vård/omsorg och brukardelaktighet i dagliga rutiner i vård/omsorg
  3. att förbättra kvaliteten på vård, omsorg och stöd för äldre och anhöriga

WELL AGE- projektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse.

Nka söker doktorand som har avlagt magister- eller masterexamen och fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom exempelvis hälsovetenskap, vårdvetenskap, beteendevetenskap eller annat ämne av betydelse för projektets genomförande. Särskild vikt läggs vid bedömning av uppsats från magister- eller masternivå. Utvecklings- eller forskningsarbete inom ett område som är av betydelse för projektet är meriterande.

Nka ser gärna att den sökande har kunskap om äldreomsorgens organisation och styrning samt praktisk erfarenhet av att arbeta med äldre med behov av vård/omsorg och deras anhöriga. 

Sökande bör ha mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska.

Nka erbjuder en tillsvidareanställning med start efter överenskommelse.

Läs hela annonsen här!

 

 

Senast uppdaterad 2024-01-30 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson