Vardagskompassen

"Vardagskompassen" av Anna Sjölund, beteendevetare, och Lena W Henriksson, informatör, är ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter barn och ungdomar som har svårt att navigera i vardagen.

I boken finns verktyg som kan underlätta vardagen. Verktygen består av kartläggning, situationsanalys samt konkreta förslag på kompenserande strategier och hjälpmedel. Tillsammans bildar verktygen ett sjökort som skapar gemensam förståelse för alla som ska stödja och lotsa det enskilda barnet.

Mer information

Boken är utgiven av Gothia fortbildning.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson