Man dör inte, men man blir en ganska knäckt människa

"Man dör inte, men man blir en ganska knäckt människa: 12 föräldrar till barn med NPF berättar sin historia" av Malene Larssen. Hon är lärare, journalist och samtalspartner i kognitiv beteendeterapi.

Boken utgår från en undersökning där 300 föräldrar besvarat ett antal påståenden om skola, fritid och familjeliv. Hälften var föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser och den andra hälften föräldrar till barn utan diagnoser. Barnen var mellan 7-20 år.

Föräldrarnas svar visar att barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning oftare är ensamma än andra barn. Man tillhör inte alltid en grupp och man är inte alltid accepterad.

Malene Larsson är dock optimistiskt inför framtiden. Så här skriver hon på sin blogg: " Ju mer information och förståelse vi får i samhället kring de här frågorna, desto lättare kommer det att bli."

Mer om boken

Boken är utgiven av Aduct. På Malene Larssen blogg kan du läsa mer om boken (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2021-09-28 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson