Teach CVI – pedagogiska möjligheter

Många barn med flerfunktionsnedsättning har en synnedsättning orsakad av skador i hjärnan. Det kallas för Cerebral Visual impairment (CVI) och innebär att den visuella tolkningsförmågan är påverkad. Kunskaper hos personer i barnets närhet om denna funktionsnedsättning samt vilka pedagogiska strategier som finns är underlättande faktorer för barnets lärande och vardagsfungerande. TEACH CVI är ett Erasmus+ projekt som pågick mellan 2015 och 2017. Professionella från olika yrkeskategorier utvecklade tillsammans en kunskapsbank om CVI som innehåller information om funktionsnedsättningen, verktyg för screening och utredning samt lärmaterial. Från Sverige har rådgivare och synpedagog från resurscenter syn Örebro (Specialpedagogiska skolmyndigheten) deltagit.
Annika Södergren, synpedagog, Gunnel Torége, rådgivare, Judith Cederhag, rådgivare från Resurscenter syn Örebro, som ger stöd till personal som möter barn och elever med synnedsättning och flerfunktionsnedsättning i förskola och skola.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson