Interkulturellt

Personer i olika åldrar är ute på en promenad.

Illustration Mattias Gordon

 

Enligt Statistiska Centralbyrån har ungefär en femtedel av Sveriges befolkning utländsk bakgrund. Sverige har också fem minoriteter. Här har vi samlat information till dig som är anhörig eller som i ditt arbete möter människor med olika bakgrund:

  • Ta del av anhörigas berättelser
  • Förkovra dig i forskning, rapporter och kunskapsöversikter
  • Hitta utbildningar
  • Inspireras av främjande insatser

Att möta hela världen – om behovet av interkulturell kompetens

Mona Lindqvist är psykologspecialist och filosofie dokter vid Transkulturellt Centrum, Region Stockholm. Hon föreläser om vikten av att ge vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv, vilket innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet med patient, brukare eller anhöriga.
 

Berättelser

”Jag tänkte bara att nu är det kört.”

När sonen fick sina diagnoser drabbades Abdinassir själv av psykisk ohälsa. Nu vill han dela med sig av sina erfarenheter av att vara pappa, anhörig och migrant.
Läs mer

Barn och unga som språk-och kulturmedlare

Barn och unga som språk- och kulturmedlare är en särskilt anhöriggrupp. Genom skolan får barn och unga lättare tillgång till språk och kontakter med majoritetssamhället och kan då få ett försprång gentemot föräldrarna. En del barn och unga kan därför få ta mycket ansvar för föräldrar, syskon eller sig själva.
Läs mer

Minoriteter

Det finns fem erkända nationella minoriteter i Sverige. Alla som talar finska, jiddisch, samiska, meänkieli och romani chib har rätt att få information på sitt språk. (Socialstyrelsen, 2022).
Läs mer

Äldre och interkulturella perspektiv

Läs mer

Särskilt utsatta grupper

Asylsökande och papperslösa
Att inte omfattas av samma rättigheter som alla andra, innebär en stor press. Risken är stor att människor drabbas av psykisk ohälsa som påverkar anhöriga och närstående på olika sätt. Asylsökande och papperslösa barn har rätt till samma hälso-och sjukvård samt tandvård som andra. Vuxna har rätt till vård som är akut och livshotande och som har med mödrahälsovård och preventivmedel att göra (Folkhälsomyndigheten, 2022).
Läs mer