Powerpoint om den nationella anhörigstrategin

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har i samverkan med det Nationella nätverket för anhörigstöd tagit fram en powerpoint om den nationella anhörigstrategin. Powerpointen går att ladda ner på Nka:s webbsida och är fri att använda för alla som vill.

Print screen på powerpoint.

Powerpointen är fri att använda för alla som vill.

Powerpointen har tagits fram i syfte att stödja beslutsfattare, personal och frivilliga inom hälso- och sjukvård, omsorg och idéburna organisationer i arbetet med att sprida kunskap om den nationella anhörigstrategin. Hela eller delar av powerpointen kan med fördel användas vid presentationer för politiker, beslutsfattare, chefer, anhöriga, personal och andra personer som på olika sätt berörs av strategin.

Presentationen innehåller fakta om anhöriga, information om vilket stöd anhöriga önskar, en beskrivning av den nationella anhörigstrategin och de uppdrag som Socialstyrelsen har fått för att stödja utvecklingen av anhörigperspektivet och stödet till anhöriga, samt tips på vad som kan göras för att utveckla anhörigstödet.

Läs eller ladda ner powerpointen 

Läs mer om utvecklingen av den nationella anhörigstrategin

Senast uppdaterad 2022-10-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson