Utvärdering av SVAN

För patienter med flerfunktionsnedsättning (FFN) är ofta fysiska och hälsobefrämjande aktiviteter svårtillgängliga, vilket ger dem ett generellt minskat välbefinnande som följd. Dessutom saknas det i stor utsträckning evidensbaserade metoder för denna målgrupp. Bassängträning liksom liggande dans har visat sig ge positiva effekter för patienter med FFN. Båda dessa metoder ligger till grund för utvecklingen av vattendans.
Marie Matérne, verksamhetsutvecklare/ socionom /doktorand, Habilitering och hjälpmedel/ Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson