Huden

Sara Hansson, leg. sjuksköterska vid Hälsa och Habilitering i Uppsala län, ger en introduktion gällande god omvårdnad avseende huden vid flerfunktionsnedsättningar.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Faktagranskning

Filmerna är inspelade 2014 och är reviderade och faktagranskade 2019.

Senast uppdaterad 2022-02-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson