Föreläsare, seminarier & workshops

På denna sida presenterar vi de huvudföreläsare som medverkar på konferensen Livets möjligheter den 24-25 oktober. Här hittar du också information om de valbara seminarier och workshops som du kommer kunna att ta del av under konferensen. Programpunkterna uppdateras löpande.

Fanny Ambjörnsson

Fanny Ambjörnsson
Om Nadja
Fanny Ambjörnsson är professor i genusvetenskap och författare. Fannys lillasyster Nadja var i behov av andra dygnet runt. I boken Om Nadja närmar sig Fanny berättelsen om Nadjas liv – från början och till slutet, men också om sitt eget.

 

Magnus Andén, Gerd Andén och Cecilia Blanck 

Foto: Anna Pella

Magnus Andén, Gerd Andén och Cecilia Blanck 
"Jag är en fri medborgare och lever ett självvalt liv"
Ett livslångt lärande – vad har det betytt för oss och vad betyder det idag? Magnus Andén, ordförande i föreningen JAG, Gerd Andén, grundare till JAG och förälder, Cecilia Blanck, legal företrädare till Magnus, verksamhetschef assistanskooperativ och syster.

 

Maria Krafft Helgesson

Maria Krafft Helgesson
Hur kan livslångt lärande erbjudas för alla?
Maria är inspiratör, författare och driver vodcast/podcast. Hennes föredrag handlar om att alla har rätt att kommunicera och utvecklas. Hur blir det för den som är i beroendeställning till omgivningens attityd och inställning till livslångt lärande och utveckling? Hur kan jag bidra till en kommunikativ miljö?

 

Illustration som visar en mamma och pappa och tre barn. Den ena dottern sitter i rullstol och den andra dottern håller i en katt.

Teater
Operation Slutstirrat – Funkisfamiljen

Föreställningen skildrar hur det kan vara att växa upp i en funkisfamilj och lyfter fram barns perspektiv på livsviktiga frågor som utanförskap och inkludering. Görs av Torgteatern.

 

 

Eva Von Hofsten

Eva Von Hofsten
Att använda kroppens alla sinnen

Eva Von Hofsten är konstnärlig ledare på Scen:se. Hon kommer att prata om att skapa scenkonst för alla och det livsviktiga i att uppmärksamma konst och kultur för personer med flerfunktionsnedsättning.  

 

Jenny Wilder och Anita Gjermestad

Jenny Wilder och Anita Gjermestad
Delaktighet hela livet – Professorer pratar
Jenny Wilder och Anita Gjermestad, professorer i specialpedagogik, kommer att belysa hur effekterna av forskning kan få betydelse för personer med flerfunktionsnedsättning och hur ny kunskap kan förankras hos personal.

 

Daniel Östlund

Daniel Östlund
Skolan – platsen för livslångt lärande
Daniel Östlund är biträdande professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Han kommer föreläsa om att skolan behöver erbjuda en miljö för det livslånga lärandet och skapa balans mellan omsorg och utmaningar. 

Seminarier och workshops – uppdateras löpande

Allt samlat – en app för att samla, sortera och förmedla dina stödbehov 
Johanna Nilsson och Lina Bjarnegård Carlsson, Bräcke diakoni

Bli medveten om din tysta kunskap
Marie Arvidsson, Riksföreningen JAG

Ditt behov av stöd – en personcentrerad intervention för anhöriga
Anette Alvariza, Institutionen för vårdvetenskap, Marie Cederschiöld högskola

Hur ska vi räcka till för syskonen?
Anna Pella och Lotta Frecon, Funkisfamiljen/Gott liv för alla

Hur var den första tiden för mig och vad hade jag behövt för stöd?
Anna Brimse, anhörig

Konsekvenserna av begreppet flerfunktionsnedsättning 
Ida Norberg, specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Lära för att lära
Nicolina Hjellum, JAG Personlig assistans

Må bra TILLSAMMANS hela livet
Johanna Oskarsson och Sara Danielsson, Parasport Sverige

Sida vid sida – ett kombinerat syskon- och brukarperspektiv
Linda Sandström och Jessica Lerner, CP Sverige

TilLiten – en plats där det onormala får vara normalt 
Lina Bjarnegård Carlsson, Bräcke diakoni

Vi vill bidra – lärande och utveckling genom inkludering i arbetslivet
Anna Karlsson, Föreningen och brukarkooperativet JAG

Vi är med-paketet, om kommunikation, aktivitet och delaktighet för personer med flerfunktionsnedsättning 
Pia Käcker FUB

Väntesorg – om att leva i dödens närhet 
Anna Pella och Lotta Frecon, Funkisfamiljen/Gott liv för alla

Senast uppdaterad 2022-05-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson