Childrens trauma team

Childrens trauma team Acute intervention and support at traumas and losses. Widén Lars. Barntraumateamet, BUP, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Sweden.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2017-12-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson