Att prata med barn om kognitiv sjukdom

Bonnie Friedh och Åsa Lundström Mattsson på Allmänna Barnhuset ger praktiska tips på hur du kan prata med barn när en nära vuxen drabbats av kognitiv sjukdom.

Senast uppdaterad 2024-06-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson