Niina Koivuuma

Niina Koivumaa, Bryggans projektledare och medarbetare i forskningsprojekt COPING delger sina erfarenheter om att arbeta med barn som har föräldrar i fängelse.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-22 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson