Joana Vicente spikade sin avhandling om yrkesverksamma anhöriga

Joana spikar sin avhandling, samt närbild på avhandlingen.

Joana Vicente spikade sin avhandling på Universitetsbiblioteket i Kalmar. Foton: Josefine Göransson

Tisdagen den 20 december spikade Joana Vicente, doktorand vid Linnéuniversitetet och knuten till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), sin avhandling på Universitetsbiblioteket i Kalmar.

Spikningen av en avhandling görs minst tre veckor före disputationen och i samband med detta blir avhandlingen också offentlig. Joana Vicentes avhandling har titeln "Combining informal care with paid work – An exploration of working carers’ situation with regards to their health status, gendered patterns of care, support and the impact of the COVID-19 pandemic". 

– Avhandlingen kommer att bidra med ny kunskap och nya insikter kring anhöriga i Sverige som kombinerar förvärvsarbete med att ge omsorg till en närstående. Joanas avhandling belyser könsdimensionerna bland yrkesverksamma anhörigas informella omsorg för deras närstående och den bidrar med nya insikter om hur covid-19-pandemin har påverkat dessa anhörigas situation, sa Elizabeth Hanson, huvudhandledare, professor vid Linnéuniversitetet och FoU-ledare vid Nka, i samband med spikningen.

Disputationen äger rum den 20 januari 2023, kl 10:00, på Linnéuniversitetet i Kalmar. Det kommer även finnas möjlighet att ta del av disputationen digitalt. 

Mer information om disputationen och anmälan finns på Linnéuniversitetets webbsida 

Senast uppdaterad 2022-12-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson