Webbutbildning för dig som möter Barn som anhöriga

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

10 000-tals barn drabbas varje år av att en förälder blir allvarligt sjuk eller skadad eller avlider. Uppskattningsvis förlorar ca 3000 barn per år en förälder. Forskning visar att om barnet inte får rätt stöd och hjälp i den situationen kan det få besvärliga konsekvenser både nu och senare i livet.

Nka har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram webbutbildningen Våga fråga. Utbildningen tar upp hur man beaktar barns behov av information, råd och stöd och hjälper dig att ta fram rutiner på din arbetsplats, verksamhet eller inom din organisation.

Registrera dig för webbutbildningen

Klicka här för att komma till utbildningen

Du kommer att kunna skapa en inloggning direkt på sidan och kan sedan börja din utbildning. Nka:s webbutbildningar är helt kostnadsfria.

Senast uppdaterad 2021-01-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson