Att vara anhörig

Omslag av material.

Detta material riktar sig till anhöriga till personer med NPF-diagnoser.

Det är indelat i fyra olika teman:
• Att balansera syskonrelationerna
• Att ha ett vuxet barn med NPF
• Att vara förälder och ha NPF
• Vikten av att ta hand om sig själv som anhörig

Varje tema innehåller två artiklar, en verklighetsberättelse och en intervju med någon som jobbar med frågorna professionellt. Efter det följer olika frågeställningar och fallbeskrivningar som kan användas som underlag för samtal och diskussion i grupper. Det finns också tips och tankar kring vad man bör tänka på om man ska vara samtalsledare.

Materialet är framtaget av Attention.

Typ av material: Inspirations- och diskussionsmaterial
Målgrupp: Anhöriga till personer med npf-diagnoser
Antal tillfällen: 1-4 träffar beroende på tema
Digitalt/på plats: Materialet går att använda både digitalt och på plats. 

Läs och ladda ner materialet på Attentions webbplats

Materialet går också att beställa via Attentions webbutik.

För mer information, kontakta Jenny Kindgren: jenny.kindgren@attention.se 

Senast uppdaterad 2023-02-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson