Enkät för kartläggning av stödbehov hos anhörigvårdare

Händer som håller i varandra

Anhörigvårdarprojektet D-SIC (Digital support for Informal Caregivers) Linköpings universitet söker anhöriga som regelbundet ger vård, hjälp och stöd till en person eller nära släkting som du har en relation till, är äldre eller långvarigt sjuk. Är den du vårdar 18 år eller äldre.

Denna studie ingår i ett forskningsprojekt där huvudsyftet är att utveckla och utvärdera ett internetbaserat stödprogram för anhörigvårdare i Sverige. Vi vill med hjälp av en digital enkät kartlägga din psykosociala hälsa samt ta reda på vilket behov av stöd du har och hur du ser på att få stödet digitalt.

Enkäten vänder sig till dig som regelbundet ger vård, hjälp eller stöd till en närstående (som är 18 år eller äldre) på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, funktionshinder eller ålderdom. Med närstående menar vi någon i din närmaste eller utökade familj, eller någon annan som du har en nära relation till som en vän, granne eller en arbetskollega.

Länk till enkäten

Kontaktperson för studien är Sonja Togmat Malki, Leg sjuksköterska, Universitetsadjunkt/doktorand Tel: 011-363325, E-post: Sonja.togmat.malki@liu.se

Senast uppdaterad 2023-09-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson