Fokus på mig vuxensyskon

Omslag samtalsmaterial.

Detta samtalsmaterial vänder sig till vuxensyskon som ibland behöver förhålla sig till att ens syskon har behov av extra stöd till följd av psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning. En situation som kan sätta syskonkärleken på prov.

Att vara vuxensyskon kan påverka tillvaron på många sätt. Många åsidosätter sina egna känslor och behov eller tar på sig ett orimligt stort ansvar. Ett sätt att hantera situationen kan vara att tillsammans med andra i en samtalsgrupp ge sig tid att tänka efter och sätta ord på sina upplevelser.

Materialet är framtaget av Projekt Vuxensyskon, Bräcke Diakoni.

Typ av material: Samtalsmaterial
Målgrupp: Vuxensyskon - den som är syskon till någon med funktionsnedsättning/sjukdom
Antal tillfällen: 8
Tid: 2 timmar/tillfälle
Digitalt/på plats: Materialet går att använda både digitalt och på plats

Här kan du läsa och ladda ner materialet

För mer information, kontakta Maria Ahlqvist (se kontaktuppgifter nedan).

Kontaktuppgifter

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2023-01-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson