Vägen mot ömsesidig integration

Råd för bättre ömsesidig och hållbar integration i stödet för anhöriga till migranter med funktionsnedsättningar.

Se det inspelade webbinariet från den 6 maj:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Webbinariet vänder sig till dig som i ditt arbete möter utlandsfödda personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

I webbinariet delar medarbetare från projektet Disabled Refugees Welcome vid Independent Living Institute med sig av sina erfarenheter från projektet avseende stöd till anhöriga. Tillsammans med möjliggörare från Nka diskuteras bland annat: 

  • Anhöriga migranters behov och önskemål avseende stöd
  • Skillnader och likheter avseende stöd till svenskfödda anhöriga
  • Utmaningar och möjligheter i att utveckla ett stöd till anhöriga migranter
  • Praktiska råd för utveckling av ett mångfaldsbaserat stöd till anhöriga på organisatorisk och individuell nivå

Föreläsare

Jamie Bolling
Verksamhetschef – Independent Living Institute
Projektledare – Disabled Refugees Welcome

Chiara Lenza
Forskare/möjliggörare, interkulturellt perspektiv, NKA

Delar av webbinariet är på engelska.

För mer information och kontakt

Foto på Chiara Lenza
Chiara Lenza

Forskare/möjliggörare

Chiara Lenza är filosofie doktor och har disputerat inom humanistiska interkulturella studier vid universitetet i Bergamo (Italien). Hennes forskningsprojekt fokuserade på den nya utbildningsreformen i Bolivia och erkännandet av kulturella inhemska rättigheter. Chiara har en magisterexamen i internationella relationer och europeiska studier vid universitetet i Bologna (Italien) och har bott och arbetat i Sydamerika (Brasilien och Bolivia) i fem år. Under åren i Sydamerika ledde hon utvecklingssamarbetsprojekt inom områdena hälsa, mänskliga rättigheter och kulturarv. Numera är Chiara postdoktor vid Linnéuniversitetet och forskare/möjliggörrare på Nka. Här bedriver hon interkulturell forskning med fokus på stöd och utveckling för anhöriga med olika kulturer och etniska bakgrunder.

Senast uppdaterad 2021-03-10 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson