Projekt TrUSt

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Projekt TrUSt vill skapa trygghet och stärka personer med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i sitt föräldraskap. Projektet drivs av Bräcke diakoni och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Omkring var tredje patient inom psykiatrin är förälder till barn under 18 år. Föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF har samma behov och upplever samma utmaningar i sitt föräldraskap som andra föräldrar, men kan dessutom uppleva extra påfrestningar.

Om man som förälder inte får det stöd man behöver finns risk för ökad ohälsa i familjen. En del föräldrar kan känna skuld över att inte räcka till. Många föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF upplever också att det generella föräldraskapsstöd som finns inte täcker alla frågor och behov.

Vad händer i projektet?

Sedan projektets start 2020 har man undersökt vilka styrkor, frågor och behov som finns bland föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF. Utifrån detta togs en studiecirkel fram, som är testad och utvecklad tillsammans med tre föräldragrupper och av andra verksamheter. Projektets erfarenheter har nu sammanställts i ett färdigt studiecirkelmaterial, i en webbutbildning och i en handbok. 

Webbutbildningen ger föräldrar möjlighet att ta del av de teman som finns i studiecirkeln "Trygghet Ur Stöd" på egen hand. 

I mars 2022 hölls en digital release av studiecirkelmaterialet Trygghet Ur Stöd. 
Här kan du se presentationerna i efterhand

Beställ materialet

Under 2022 finns det möjlighet att beställa studiecirkelmaterialet helt kostnadsfritt. Projektet har satt samman ett paket för åtta deltagare och två ledare. Klicka här för att beställa materialet

Samarbetsparter

Projektet, som finansieras av Arvsfonden, startade 1 januari 2020 och drivs av Bräcke diakoni i samarbete med NSPH Västra Götaland och Göteborg och Stiftelsen Gyllenkroken. Övriga samarbetsparter är Göteborgs stad, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Studieförbundet vuxenskolan. 

Filmer

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Film om en förälders berättelse utifrån vilket föräldraskapsstöd som hade behövts för familjens bästa.

Bea har vuxit upp med en mamma som har en neuropsykiatrisk diagnos, där Bea berättar om vilket stöd hon tycker att hennes mamma och familjen borde ha fått under Beas uppväxt.

Filmen är inspelad av Bräcke diakoni och kan också ses på Bräcke diakonis Youtube-kanal

Senast uppdaterad 2022-10-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson