Stödgrupper för familjer där en förälder har dött

Bräcke Diakoni och Västra Götalandsregionen anordnar stödgrupper för barn och vuxna som har förlorat en förälder eller partner genom dödsfall. Syftet med stödgrupperna är att ge möjlighet för barn och vuxna att dela sina tankar och känslor med andra som befinner sig i en liknande situation.

Kommande träffar planeras att starta i februari 2023. Träffarna hålls i Göteborg och sker vid sju tillfällen. Deltagarna delas in i fyra olika grupper som pågår samtidigt i olika rum:

• Barngrupp
• Tonårsgrupp
• Unga vuxna
• Föräldragrupp

För att delta i en stödgrupp bör det ha gått några månader sedan dödsfallet. Detta för att man då bättre kan ta in och ta till sig andras erfarenheter. Hur mycket eller hur lite man vill berätta avgör man själv.

De som anordnar träffarna är erfarna gruppledare och arbetar efter Rädda Barnens program om stöd till barn och unga i sorg.

Läs mer på Bräcke Diakonis webbplats

Senast uppdaterad 2022-12-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson