Det outsagda mellan barn och föräldrar

Workshopen handlar om tankar och känslor som är svårt för barn och föräldrar att prata med varandra om, särskilt i familjer med barn med funktionsnedsättning. Att se och höra hur andra tänker gör det lättare att prata med varandra och det kan man ta del av på webbplatsen Opratat.se.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-25 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson