Region Uppsala

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Ja.

Finns det dokumentation i journalen?
Fasta sökord i Cosmic som utgår från efterfråga, information, råd och stöd.

Finns det barnombud?
Väldigt få kvar. Det kommer på sikt att finnas fler som ska ha rollen som ansvariga för stöd till anhöriga både barn och vuxna.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ping-pong, i doc plus, föreläsningar, planeringsdagar mm

Finns det material/information till föräldrar?
Det finns inget samlat material till förälder utan utformas utifrån varje specialitet. En gemensam broschyr vad gäller efterlevandestöd finns. 

Kontaktuppgifter:
Christianne  Simson
Telefon: 0186113251
E-post: christianne.simson@regionuppsala.se

Senast uppdaterad 2021-01-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson