International Young Carers Conference 2021

Bild på Young Carers Confrence omslagsbild

Den 3-6 maj 2021 arrangerades den tredje internationella Young Carers-konferensen (IYCC 2021), som också var slutkonferensen för EU Horizon 2020-projektet ME-WE. Arrangörer var Nka, Linnéuniversitetet och Eurocarers. 

Under konferensen lyftes frågor och teman som berör barn och unga som ger vård, stöd eller hjälp till någon i sin närhet. Programmet innehöll närmare hundra föreläsningar med världsledande forskare, praktiker, beslutsfattare och unga omsorgsgivare. Föreläsarna delade med sig av aktuell kunskap, projekt, metoder och egna erfarenheter som utgick från temat "Identify, Support, Listen to young carers"

Några av de som talade under konferensen var socialminister Lena Hallengren, Professor Saul Becker och Sean Collins, som har erfarenhet av att vara ung omsorgsgivare.

Vill du veta mer om vad som presenterades under konferensen? På denna sida har vi på Nka publicerat artiklar om några av de tal och föreläsningar som hölls under de fyra dagarna. 

Läs mer om konferensen på Eurocarers webbplats

Senast uppdaterad 2021-10-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson