En landvinning för unga omsorgsgivare i Europa

Ungdomar står på rad och tittar in i kameran.

Genrefoto: Symbolbilder

Forskningsprojektet ME-WE har involverat sex europeiska länder, däribland Sverige, och inneburit ny, omfattande och jämförbar kunskap om unga omsorgsgivare i tonåren. Kunskap som legat till grund för utvecklandet av en enkel och effektiv intervention med tillhörande mobilapp för att stärka gruppens psykiska hälsa och välbefinnande. Projektets resultat har även populariserats för att nå ut till beslutsfattare och praktiker med goda resultat, enligt en nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften IJERPH.

Den 11 augusti publicerades artikeln “Research and Innovation for and with Adolescent Young Carers to Influence Policy and Practice – The European Union Funded ´ME-WE´ Project” i International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).

Artikeln sammanfattar de övergripande resultaten från det europeiska forskningsprojektet ME-WE, som koordinerats av Nka och Linnéuniversitetet. Projektet finansierades av EU inom ramen för det så kallade Horizon 2020-programmet.

Läs hela artikeln om ME-WE-projektet

Senast uppdaterad 2022-11-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson