Använda ME-WE-modellen

Vad är ME-WE-modellen?

ME-WE-modellen är en förebyggande psykosocial och psykoedukativ insats, som består av gruppträffar och en app för unga omsorgsgivare. Modellen har utvecklats i ME-WE-projektet och samdesignats med unga omsorgsgivare och professionella från olika områden. Den baseras på DNA-V-modellen, som i sin tur bygger på "Acceptance and Commitment Therapy" (ACT).

ME-WE-modellen innehåller sju gruppträffar, om vardera cirka två timmar, som förslagsvis hålls en gång i veckan, plus en uppföljningsträff efter tre månader. Gruppträffarna kan antingen genomföras fysiskt eller digitalt och innehåller aktiviteter som syftar till att:

 • lära känna varandra
 • hantera påfrestande tankar
 • komma i kontakt med och observera sina egna känslor
 • växa och blomstra
 • finna kopplingar till meningsfullhet och kraft/energi
 • utveckla en flexibel självbild och självmedkännande
 • bygga starka sociala nätverk

Vad gäller ME-WE-appen används den som ett verktyg under gruppträffarna, då den innehåller material som används i gruppträffarna och en chatt som endast är till för deltagare och gruppledare. Utöver detta fungerar appen som ett ytterligare stöd genom att erbjuda alla som laddar ner appen följande:

 • samlad information gällande sjukdomar och diagnoser, unga omsorgsgivares rättigheter, vilket stöd som finns och vad unga omsorgsgivare kan göra i nödsituationer
 • nyheter kopplade till unga omsorgsgivare
 • berättelser av andra unga omsorgsgivare
 • en dagbok

Vad kan Nka erbjuda?

Nka erbjuder verksamheter som vill använda ME-WE-modellen följande kostnadsfritt:

 • Utbildning och handledning
 • Tillgång till manualen för gruppträffarna
 • Tillgång till ME-WE-appens alla funktioner
 • Stöd och hjälp med utvärdering och systematisk uppföljning
 • Nätverk för verksamheter som arbetar med ME-WE-modellen

För mer information och kontakt

Foto på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Senast uppdaterad 2021-11-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson