Temakvällar för anhöriga – prata om framtiden

En bild på prästkragar.

Föräldrar till personer med flerfunktionsnedsättning känner ofta oro inför framtiden. Det är vanligt att syskon delar föräldrarnas tankar, ibland utan att de vet om det. Samtal om framtiden kan vara svåra att närma sig och det kan vara ett stöd att möta andra i liknande situation. Nka bjuder därför in till tre digitala temakvällar under våren 2022.

Efter en inledning till kvällens tema är det fritt för alla som är med att dela med sig av sina erfarenheter och ställa frågor. Här finns inga rätt och fel, och inga givna svar, men ett sammanhang att finnas i för att det ska kännas tryggare att föra samtalen vidare i den egna familjen.

Du kan anmäla dig till ett eller flera tillfällen: 

Onsdag 2 mars, kl. 19.00-20.30. Tema: Att inte ha koll – Anmäl dig här!

Måndag 21 mars, kl. 19.00-20.30. Tema: Hållbart anhörigskap – Anmäl dig här!

Onsdag 13 april, kl. 19.00-20.30. Tema: Samtalet om framtiden – Anmäl dig här!

Vi tar emot anmälningar fram till två dagar innan respektive temakväll. Inför varje träff kommer du som anmält dig att få en möteslänk skickad till din mail. Träffarna sker via Zoom. 

Varmt välkommen att vara med!

Senast uppdaterad 2022-01-25 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson