Habilitering och samverkan

Bild som visar en skylt med texten Habilitering

Ordet habilitering kommer från samma latinska ord som habil, och i denna mening betyder habilitera "göra skicklig". Ordet rehabilitera betyder åter göra skicklig, och används när en person haft en funktion, men förlorat den i olycka och behöver träna upp den igen, rehabilitera (re=åter). Habiliteringen ska stödja barnets utveckling och målet är att minska effekterna av funktionsnedsättningen, och bidra till att barnen får möjlighet att vara delaktiga i ett socialt samspel med andra. Barnen ska både få kvalificerat stöd, olika hjälpmedel och få leka och ha roligt utifrån sina förutsättningar. Vi brukar tala om habilitering i ett livsperspektiv.

Läs kapitlet online nedan:

Läs eller ladda ner kapitlet: Habilitering och samverkan

Bilaga: länkar till kapitel 19 Habilitering och samverkan

Senast uppdaterad 2021-11-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson