Se webbinariet om samverkan i anhörigfrågor i efterhand

Foton på deltagarna i webbinariet.

På webbinariet medverkade personer från olika delar av Sverige för att dela med sig av goda exempel på samverkan.

Den 14 mars anordnade Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) ett webbinarium där representanter från idéburen verksamhet, regioner, kommuner, SKR, föreningar och projekt presenterade goda exempel på samverkan i anhörigfrågor. Nu kan du se hela webbinariet i efterhand.

Initiativtagare till webbinariet var delarenan Utökat anhörigstöd, som är en del av SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioners) arbete med Kraftsamling för psykisk hälsa. Arbetet med delarenan Utökat anhörigstöd leds och samordnas av personal vid Nka. Gruppen träffas ungefär en gång i månaden och jobbar för att förbättra situationen för anhöriga. Tidigare har gruppen tillsammans tagit fram en anhörigfolder och under våren ligger fokus på samverkan.

Syftet med webbinariet den 14 mars var att sprida inspiration kring hur man bättre kan samverka i frågor som rör anhöriga.

Ur programmet:

• Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker vid Nka, inleder

• Ritva Gough från Nka och Zophia Mellgren från SKR hälsar välkomna

• Monica Berg, enhetschef/anhörigkonsulent i Nyköpings kommun, och Jenny Jonsson, enhetschef på överförmyndarnämnden, berättar om samverkan mellan Nyköpings anhörigstöd och Överförmyndarnämnden

• Zophia Mellgren, samordnare/handläggare vid SKR, pratar om SKR:s arbete med att stötta samverkan och anhörigperspektivet i kommuner och regioner

• Nina Radak och Felicia Kronberg från Anhörigcenter i Lund berättar om sin samverkan med skola/studieförbund och psykiatrin

• Ulla Molin, anhörigföreningen i Solna, berättar om vad boendestödet haft för betydelse för henne som anhörig

• Carola Nordebrink, anhörigsamordnare i Huddinge, och Esbjörn Falk, Region Stockholm, berättar om sin samverkan mellan kommun och region

• Mikael Nylander, anhörigkonsulent i Danderyd, berättar om SNAPH (Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa) som är en samordningsfunktion för aktörer inom Stockholmsregionen som erbjuder stöd till anhöriga som lever nära någon med psykisk ohälsa

• Peter Hjelm, projektledare, berättar om Arvsfondsprojektet Vägra skuld och en workshopmodell som tagits fram

På vår webbinariesida kan du se webbinariet i efterhand
Presentationerna är uppdelade i olika filmklipp för att du enkelt ska hitta de delar du är intresserad av att se.

Läs mer om Utökat anhörigstöd och Kraftsamling för psykisk hälsa

För mer information

Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2023-03-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson